ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ 433
(SM433)

 This course allows guest users to enter

Διδάσκων:
Δρ. Βασίλειος Ιακωβάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:


Στο βασικό για τον Μηχανολόγο μάθημα «Στοιχεία Μηχανών» αναλύεται ο τρόπος επιλογής των κυριοτέρων στοιχείων, από τα οποία συντίθεται κάθε συσκευή, μηχανή ή γενικότερα κατασκευή. Προαπαιτούμενες θεωρούνται γνώσεις μηχανικής και αντοχής υλικών καθώς και τεχνολογίας υλικών. Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι γραπτές και περιλαμβάνουν την λύση ασκήσεων με την βοήθεια σημειώσεων ή βιβλίων.

This course allows guest users to enter