ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤ.ΙΙ 737
(TK737)

 This course allows guest users to enter

Διδάσκων:

Επίκουρος καθηγητής: Αθανάσιος Τσιμπούκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:


Το μάθημα αυτό έχει στόχο να εξοικειώσει τον σπουδαστή με τις έννοιες της Θέρμανσης - Ψύξης - Κλιματισμού. Ειδικότερα: Στο μάθημα ΘΨΚ ΙΙ εξετάζεται ο κλιματισμός των χώρων.
Εξετάζεται ο ατμοσφαιρικός αέρας, οι μεταβολές που γίνονται σ' αυτόν και αναπτύσσεται η μεθοδολογία υπολογισμού μιας πλήρους κλιματιστικής εγκατάστασης.
Προαπαιτούμενες γνώσεις θερμοδυναμικής και μηχανικής ρευστών.
Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι γραπτές και γίνονται με τη βοήθεια σημειώσεων ή βιβλίων.

This course allows guest users to enter