ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 531
(OE531)

 This course allows guest users to enter

Διδάσκων:

Δρ. Γεώργιος Μπλάνας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:Στο βασικό για τον Μηχανολόγο μάθημα «Οργάνωση - Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων» δίνεται η δυνατότητα να μελετήσετε και τον Πρότυπο Εκπαιδευτικό Οδηγό από τον καθηγητή του μαθήματος, όπου αναφέρεται ο Στόχος του μαθήματος

This course allows guest users to enter