ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι 435
(ME435)

 This course allows guest users to enter

Διδάσκων:
Δρ. Περικλής Χασιώτης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:


Το μάθημα αυτό έχει στόχο να εξοικειώσει τον σπουδαστή με τις έννοιες των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης.

This course allows guest users to enter