ΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 431
(DT 431)

 This course allows guest users to enter

ΜΑΘΗΜΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Διδάσκων:
Δρ. Ζάχος Αθανάσιος - Επιστημονικός Συνεργάτης - Φυσικός

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:


Στόχος του μαθήματος είναι η γνώση της βασικής θεωρίας των Ταλαντώσεων και η εφαρμογή της στην αντιμετώπιση προβλημάτων ταλάντωσης μηχανικών στοιχείων μέσω φυσικής προτύπωσης σε απλά μηχανικά πρότυπα.

This course allows guest users to enter