ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 334
(TM 334)

 Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

ΜΑΘΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Διδάσκων:
Καθ. Εφαρμογών - Λιώτας Ιωάννης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:


Το μάθημα αυτό έχει στόχο να εξοικειώσει τον σπουδαστή με την Τεχνική Μετρήσεων.

Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες