ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ Η/Υ 534
(CAD 534)

 Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Autocad 

Διδάσκων:

Επίκ. Καθηγητής - Δρ. Κεχαγιάς Ιωάννης

Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες