ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤ.ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)737
(ΤΚ 737)

 Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Διδασκων : Αθανάσιος Τσιμπούκης

Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες