ΜΗΧΑΝ.ΔΙΑΜΟΡΦ.&ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ 535
(MD535)

 Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Διδάσκων:
MSc Νικόλαος Τσάντος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:


Το μάθημα αυτό έχει στόχο να εξοικειώσει τον σπουδαστή με τις έννοιες αλλά και τις τεχνολογίες της Τριβολογίας.

Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες