ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 636
(MT636)

 Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Διδάσκων:
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΧΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:


Το μάθημα αυτό έχει στόχο να εξοικειώσει τον σπουδαστή με το αντικείμενο του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.

Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες