ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 636
(MT636)

 This course allows guest users to enter

Διδάσκων:
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΧΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:


Το μάθημα αυτό έχει στόχο να εξοικειώσει τον σπουδαστή με το αντικείμενο του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.

This course allows guest users to enter