Δυνατότητες επιλογής

Εδώ, καθορίζετε τις επιλογές απο τις οποίες πρέπει να επιλέξουν οι συμμετέχοντες.

Μπορείτε να συμπληρώσετε οποιοδήποτε αριθμό από αυτές: δεν υπάρχει πρόβλημα να αφήσετε μερικές επιλογές κενές εάν δεν χρειάζεστε και τις 6.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας