Σελίδα διαχείρισης

Ο καθηγητής μπορεί να δει μια ή περισσότερες περιγραφές για την Άσκηση, τις αξιολογήσεις και τις καταχωρήσεις του μαθητή. Τα αντικείμενα αυτά μπορούν να αλλάξουν τίτλο, να προβληθούν και να διαγράφουν με την χρήση των συνδέσμων της σελίδας. Επίσης, εμφανίζονται και κομμάτια εργασίας που καταχωρήθηκαν μετά το τέλος της προθεσμίας.

Στο πρώτο πίνακα παρουσιάζονται οι καταχωρήσεις του καθηγητή. Συνήθως είναι μόνο μια. Η περιγραφή της άσκησης περιέχει πληροφορίες για την εργασία που πρέπει να γίνει. Εάν ο καθηγητής καταθέσει παραπάνω από μια περιγραφή εμφανίζεται εδώ. Όταν μια Εργασία είναι σε εξέλιξη οι καταχωρήσεις αυτές ΔΕΝ πρέπει να σβηστούν. Είναι ασφαλή η διαγραφή των καταχωρήσεων που έχουν κάνει οι καθηγητές όταν η Εργασία είναι ακόμη στην φάση Ρύθμισης.

Στο δεύτερο πίνακα παρουσιάζονται οι αρχικές αξιολογήσεις της εργασίας των μαθητών. Εάν ο καθηγητής έχει αξιολογήσει την εργασία, ο πίνακας αυτός περιέχει την "βαθμολογία". Ο βαθμός αυτός αντανακλά πόσο συμφωνεί ο μαθητής με την αξιολόγηση του καθηγητή. Η αξιολόγηση του μαθητή είναι ορατή. Υπάρχει σύνδεσμος με τον οποίο ο καθηγητής μπορεί να αλλάξει την βαθμολογία.

Στο τρίτο πίνακα εμφανίζεται μια λίστα καταχωρήσεων και βαθμών που έχει βάλει ο καθηγητής. Οι καταχωρήσεις μπορούν να αναβαθμολογηθούν ή να σβηστούν με ασφαλή τρόπο. Ο αστερίσκος (*) διπλά από μια καταχώρηση δίνει την δυνατότητα στο μαθητή να καταθέσει και άλλη εργασία. Για κάποιον μαθητή, η επιλογή αυτή μπορεί να αλλάξει με επαναξιολόγηση των καταχωρήσεων και κλικ στο κατάλληλο κουμπί στο τέλος της σελίδας αξιολόγησης, η αξιολόγηση από μονή της δεν είναι αναγκαίο να αλλάξει. Μια εργασία που έχει πραγματοποιηθεί πρόσφατα εμφανίζεται με χρώμα κόκκινο (και εξαφανίζεται με κλικ στον σύνδεσμο αυτό).

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας