Δημιουργήστε Πολλαπλές Ερωτήσεις


Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να δημιουργήσετε πολλαπλές ερωτήσεις με μία κίνηση.
Θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε έναν αριθμό τυχαίων ερωτήσεων και (προαιρετικά) μπορείτε να τις προσθέσετε στον τρέχοντα διαγωνισμό γνώσεων (quiz).
Σε κάποια επόμενη έκδοση του Moodle αυτή η σελίδα θα εξελιχθεί σε έναν μεγαλύτερο οδηγό (wizard) που θα έχει περισσότερες επιλογές.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας