Δημιουργήστε μια νέα ερώτηση

Μπορείτε να προσθέσετε μια ποικιλία από διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων σε μια κατηγορία:

Πολλαπλής επιλογής

    Προς απάντηση σε ένα ερώτημα (που μπορεί να περιλαμβάνει μια εικόνα) ο ανταποκρινόμενος επιλέγει την απάντηση από μια σειρά πολλαπλών απαντήσεων. Υπάρχουν δυο τύποι ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής - απλή απάντηση και πολλαπλή.

    Περισσότερς πληροφορίες: Help with  (new window)

Σύντομη απάντηση

    Προς απάντηση σε ένα ερώτημα (που μπορεί να περιλαμβάνει μια εικόνα) ο ανταποκρινόμενος γράφει μια λέξη ή φράση. Μπρορεί να υπάρχουν αρκετές πιθανές σωστές απαντήσεις, με διαφορετικούς βαθμούς βαθμούς. Οι απαντήσεις μπορούν ή δε μπορούν να be sensitive to case.

    Περισσότερες πληροφορίες: Help with  (new window)

Αλήθεια/Ψέμα

    Προς απάντηση σε ένα ερώτημα (που μπορεί να περιλαμβάνει μια εικόνα) ο ανταποκρινόμενος επιλέγει μεταξύ: Αλήθεια/Ψέμα.

    Περισσότερες πληροφορίες: Help with  (new window)

Τυχαία

    (Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα). Επιτρέπει την επιλογή ενός αριθμού από άλλες τις άλλες αρωτήσεις μια εκ των οποίων διαλέγεται τυχαία κάθε φορ΄απου ένας μαθητής προσπαθεί το quiz.

    Περισσότερες πληροφορίες: Help with  (new window)

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας