Επιτρέπει επισκόπηση μώλις το quiz τελειώσε

Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, τότε οι μαθητές θα είναι ικανοί να ξαναδούν τις προηγούμενες προσπάθείς τους για αυτή την ερώτηση.

Αυτό ενεργοποιείται, μόνο όταν ο διαγωνισμός ερωτήσεων τελειώσει.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας