Τυχαίες ερωτήσεις

Εάν ενεργοποιήσετε ατρή την επιλογή, τότε η σειρά των ερωτήσεων στο κουίζ θα ανακατεύεται τυχαία καθε φορά που ένας μαθητής θα μπαίνει στο κουίζ.

Αυτό δε σχετίζεται με τη χρήση τυχαίων ερωτήσεων, είναι μόνο για τον τρόπο προβολής τους.

Ο στόχος είναι απλά να γίνει πιο δύσκολο στους μαθητές να αντιγράφουν μεταξύ τους.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας