Απόκρυψη Ονομάτων από τους Μαθητές

Η ατομική βαθμολόγηση της εργασίας μπορεί να γίνει ανώνυμα. Στη περίπτωση αυτή τα ονόματα (και οι φωτογραφίες) των μαθητών που κάνουν την βαθμολόγηση δεν εμφανίζονται. Μόνο τα ονόματα (αρχείων) των καταχωρησεων χρησιμοποιούνται για να εντοπιστούν μέρη της δουλειάς που έχει βαθμολογηθεί.

Όταν η ατομική βαθμολόγηση της εργασίας δεν γίνεται ανώνυμα, τότε τα ονόματα (και οι φωτογραφίες) των μαθητών εμφανίζονται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βαθμολογική απόκλιση.

Οι βαθμοί των καθηγητών δεν εμφανίζονται ποτέ ανώνυμα στους μαθητές.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας