Αποσύνθεση της τελικής βαθμολογίας

Ο πίνακας παρουσιάζει την τελική βαθμολογία και τον τρόπο που υπολογίστηκε. Ο τελικός βαθμός αποτελείται από 3 συνιστώσες.

  1. Την βαθμολογία του καθηγητή για την δουλεία που έχει παραδοθεί.
  2. Το μέσο όρο των ατομικών βαθμολογήσεων.
  3. Ένα βαθμό για την απόδοση του μαθητή κατά την φάση της ατομικής βαθμολόγησης. Η απόδοση αυτή βασίζεται στο α) εάν οι βαθμοί του μαθητή είναι πολύ μεγάλοι ή πολύ μικροί σε σχέση με την μέση βαθμολογία των άλλων μαθητών(αυτό λέγεται προκατάληψη), β) (b) εάν οι βαθμοί ακολουθούν κατά μέσο όρο την βαθμολογία που έχει δοθεί από τους άλλους μαθητές (αυτό λέγεται αξιοπιστία) και τέλος γ) την ποιότητα των σχολίων σε σχέση με παλιότερα κομμάτια δουλειάς που έχει βαθμολογήσει ο καθηγητής. Οι 3 συνιστώσες αυτές έχουν βάρος 1:2:3 στην συνολική "βαθμολογία". Ο βαθμός του καθηγητή στα σχόλια έχει το ίδιο βάρος με τον συνδυασμό Προκατάληψη και Αξιοπιστία.

Οι συνιστώσες αυτές έχουν διαφορετικό βάρος ανάλογα με την εργασία. Τα βάρη αυτά φαίνονται στο μικρότερο πίνακα.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας