Τροποποίηση ενός σχολίου

Όπως και με άλλα στοιχεία υπάρχει μια μικρή χρονική περίοδος που επιτρέπεται η τροποποίηση στο κείμενο των σχολίων. Το σχόλιο δεν παρουσιάζεται μέσα στην αξιολόγηση μέχρι αυτήν η χρονική περίοδος να παρέλθει.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας