Αριθμός των αξιολογήσεων των καταχωρίσεων των μαθητών

Αυτός ο αριθμός καθορίζει εάν οι μαθητές επιτρέπετε να βαθμολογήσουν ατομικά την δουλεία των άλλων. Εάν δεν είναι 0 τότε κάθε μαθητής δίνεται τόσα κομμάτια εργασίας από τους άλλους μαθητές. Μετά την αξιολόγηση, αυτός που έχει δημιουργήσει την δουλεία μπορεί να δει τα σχόλια και τον βαθμό των ατομικών βαθμολογητών. (η διαδικασία της ατομικής βαθμολόγησης μπορεί να είναι επαναληπτική ανάλογα με την ρύθμιση στη "Συμφωνία αξιολογήσεων ".)

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας