Αριθμός των αξιολογήσεων των παραδειγμάτων των καθηγητών

Αυτός ο αριθμός καθορίζει εάν ζητείται από τους μαθητές η αξιολόγηση παραδειγματικών κομματιών εργασίας πριν καταχωρίσουν την δικιά τους δουλεία. Εάν είναι όχι 0 τότε κάθε μαθητής πρέπει να αξιολογήσει αυτόν το αριθμό των παραδειγματικών κομματιών δουλειάς. Δεν μπορούν να στείλουν την δική τους δουλεία μέχρι να γίνουν οι αξιολογήσεις.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας