Επανα-υποβάλοντας ασκήσεις

Προεπιλεγμένα, οι μαθητές δε μπορούν να επανα-υποβάλουν εργασίες, επιτρέπεται μόνο μια παράδοση.

Εάν επιλέξετε αυτή την επιλογή, τότε οι μαθητές θα μπορούν να παραδίδουν παραπάνω από ένα κομμάτι εργασίας. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για τον διδάσκοντα εάν αυτός θέλει να ενθαρύνει τους μαθητές να κάνουν καλύτερη δουλειά από μια επαναληπτική διαδικασία.

Ο τελικός βαθμός του μαθητή βασίζεται στο γενικό του βαθμό και στην παράδοση με τον μεγαλύτερο βαθμό.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας