Απόκρυψη βαθμολογιών πριν από συμφωνία

Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια εργασία οπου θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ μαθητών και διδάσκοντα για κάθε εργασία. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι να εμφανίζεται ο μαθητής του οποίου η δουλεια έχει αξιολογηθεί και με σχόλια και με βαθμό Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες αμφισβητήσεις από όταν η ρύθμιση αυτή είναι επιλεγμένη και οι εργασίες εμφανίζονται χωρίς βαθμούς.

Εάν η ρύθμιση είναι επιλεγμένη να κρύβει τους βαθμους στην εταιρο-αξιολόγηση, οι βαθμοί αποκαλύπτονται όταν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Αυτή η συμφωνία θα έχει γίνει, βέβαια, μόνο για τα σχόλια. Εάν αυτά τα σχόλια δεν ταιροιάζουν με τους βαθμούς τότε ο μαθητής του οποίου η ερεγασία έχει αξιολογηθεί μπορεί να κληθεί από τον διδάσκοντα.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας