• Διδάσκων:
  Αθανάσιος Δ. Νασίκας

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:


  Στο βασικό για τον Μηχανολόγο μάθημα «Μηχανική των Ρευστών» διαβάστε την απαραίτητη θεωρία και τις ενδιαφέρουσες εργαστηριακές ασκήσεις.

 • Διδάσκων:

  Δρ. Βασίλειος Ιακωβάκης

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  Στο βασικό για τον Μηχανολόγο μάθημα «Στοιχεία Μηχανών» αναλύεται ο τρόπος επιλογής των κυριοτέρων στοιχείων, από τα οποία συντίθεται κάθε συσκευή, μηχανή ή γενικότερα κατασκευή. Προαπαιτούμενες θεωρούνται γνώσεις μηχανικής και αντοχής υλικών καθώς και τεχνολογίας υλικών. Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι γραπτές και περιλαμβάνουν την λύση ασκήσεων με την βοήθεια σημειώσεων ή βιβλίων.
 • ΜΑΘΗΜΑ
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

  Διδάσκων:
  Καθ. Εφαρμογών - Λιώτας Ιωάννης

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:


  Το μάθημα αυτό έχει στόχο να εξοικειώσει τον σπουδαστή με την Τεχνική Μετρήσεων.

 • Διδάσκων:
  Δρ. Θεόδ. Ι. Τσιρίκογλου
  Επιμέλεια : Σπουδάστρια Αριστέα Μανιού

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:


  Το μάθημα αυτό έχει στόχο να εξοικειώσει τον σπουδαστή με το αντικείμενο των ρευστοδυναμικών μηχανών που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τις αντλίες και τους στροβίλους. Εξετάζονται και οι δύο κατηγορίες ενώ αναφέρονται βασικά στοιχεία για την καθεμία. Επιπλέον δίνονται και κάποια εισαγωγικά στοιχεία για τους ανεμιστήρες. Επίσης το μάθημα αυτό έχει στόχο να εξοικειώσει τον σπουδαστή με τις Εφαρμογές της Θερμοδυναμικής.

 • Διδάσκων:
  Katherina Souflia

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:English for Academic and Specific Purposes

  The course is organized on the basis of students' in-study and postgraduate study needs as well as on the basis of their future occupational needs The aims of this course unit are to enable students to :

 • Use language as an instrument for satisfying immediate communicative needs in academic context on pregraduate or postgraduate study level.
 • Analyze the rhetorical structure of a written passage.
 • Know how to organize a scientific report or a description.
 • Handle formal letter writing of academic or commercial interest and Curriculum Vitae writing.
 • Develop skills and strategies for effective use of language in concrete professional situations.
 • Use language as instrument for business interaction concerning mainly situations where construction, operation and maintainance of machinery and systems are involved.