Τμήματα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 131Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠεριγραφή
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 132Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠεριγραφή

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 231Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠεριγραφή
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ 234Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠεριγραφή
 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 236Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠεριγραφή

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 
 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ 332Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠεριγραφή
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 333Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠεριγραφή
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 334Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠεριγραφή
 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 335Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠεριγραφή
 ΤΕΧ.ΟΡΟΛ.ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 336Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠεριγραφή

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ 
 ΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 431Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠεριγραφή
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 432Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠεριγραφή
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ 433Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠεριγραφή
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 434Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠεριγραφή
 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι 435Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠεριγραφή

Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ 
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 531Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠεριγραφή
 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ Η/Υ 534Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠεριγραφή
 ΜΗΧΑΝ.ΔΙΑΜΟΡΦ.&ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ 535Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠεριγραφή

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤ. Ι 637Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΠΕΠΕΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 632Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠεριγραφή
 ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ 634Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠεριγραφή
 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 636Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠεριγραφή
 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤ. Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 637Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠεριγραφή
 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙI 638Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠεριγραφή

Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ 
 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤ.ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)737Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠεριγραφή
 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 735Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠεριγραφή
 ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 736Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤ.ΙΙ 737Σ' αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτεςΠεριγραφή

Η' ΕΞΑΜΗΝΟ